Macam-macam Tembang Macapat

Sumber Gbr : promojateng-pemprovjateng.com

Tembang macapat ada 11 ( sebelas ) :

 1. Maskumambang
 2. Pocung
 3. Gambuh
 4. Megatruh
 5. Mijil
 6. Kinanthi
 7. Asmaradana
 8. Durma
 9. Pangkur
 10. Sinom
 11. Dhandhanggula

Tembang macapat itu terdiri dari Guru Gatra, Guru wilangan, guru lagu, dan watak.

Guru gatra adalah jumlah baris dalam tembang macapat

Guru wilangan adalah jumlah suku kata dalam tembang macapat

Guru lagu adalah jatuhnya suara di akhir baris tembang macapat

Untuk mengetahui secara jelas maksud guru lagu, guru gatra, dan guru wilangan, perhatikan contoh tembang macapat – Mijil di bawah ini:

Payo kanca bareng ngudi ngilmi

Mumpung isih enom

Ja katungkul gegojegan wae

Bapak ibu guru wus maringi

Kawruh kang sayekti

Agung gunanipun

===============

Berdasarkan contoh Mijil di atas maka:

 • Guru gatra berjumlah 6
 • Guru Wilangan

Pa-yo -kan-ca- ba-reng- ngu-di -ngil-mi = 10

Mum-pung i-sih e-nom = 6

Ja- ka-tung-kul -ge-go-je-gan -wa-e = 10

Ba-pak- i-bu- gu-ru- wus- ma-ri-ngi = 10

Kaw-ruh -kang- sa-yek-ti = 6

A-gung- gu-na-ni-pun = 6

 •  Guru Lagu :

Payo kanca bareng ngudi ngilmi = i

Mumpung isih enom = o

Ja katungkul gegojegan wae = e

Bapak ibu guru wus maringi = i

Kawruh kang sayekti = i

Agung gunanipun = u

Iklan

12 comments on “Macam-macam Tembang Macapat

 1. menawi nyerat jinising tembang macapat menika kanthi urut supados para siswa mangertos.
  amargi tembang macapat menika ngandharaken manungsa kawiwitan saking lair dumugi gesangipun.
  tuladhanipun bakda maskumambang ko teras pocung

 2. pacen bener jebeng manawa tembang moco pat iku sayekti urutaneng lampahing agesang awit saka mijil/lahir nganti tumekaning praloyo. mulo poma di poma aja nganti kasamaran marang kabudayan pribadi kang pancen luhur falsafahe. luwih luhur tinimbang budaya arab. aja di pada karo agomo.

  • Leres Mas, seni lan kabudayan Jawi panci sak leresipun kathah ngendhut pitutur sinaosa wujud lelagon umpaminipun. Mboten kados lelagon jaman samangke ingkap kathahipun woton mungel ngiwakaken tata krama

 3. Keparenga kawula nyuwun tambah ing seserepan ngengingi makna saking tembang-tembang macapat ingkang 11 cacahipun punika Mas…. Matur nuwun ….

 4. leres ngendikanipun poro winasis kados ingkang kasebat bapa Herry sekar Mocopat mekaten jumbuh kaliyan siklus gesang manungso wiwit Mijil, ngantos dumugi Pocong, boten saget dipun wolak walik, : Mijil,Pangkur, Kinanthi, Maskumambang,Sinom,Asmorodono,Durmo,Gambuh, Dandanggulo, Megatruh, Pocong.

 5. Tolong dong buat fasilitas tanya jawab atau mencari kata/kalimat macapat yang dimaksud..butuh banget buat ngerjakan pr sekolah anak

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s